Przejdź do głównej zawartości

Posty

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy, szczególnie w wieku 55 +. oraz młodzież,  do udziału w projekcie EKOSPADEK.  Skorzystajcie z wyjątkowej okazji i weźcie udział  w tworzeniu nowej gminy Gniezno, bardziej przyjaznej dla ludzi i środowiska, bardziej ekologicznej.  Zaczniemy  od stworzenia sąsiedzkiej sieci. 
Najnowsze posty

Przedstawiamy nasz projekt

  13.01  Konferencja prasowa Dzisiaj poinformowaliśmy już oficjalnie o  szczegółach naszego projektu i zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w nim.  fot. K. Soberski Materiał video

O projekcie

Jak jest? Gmina Gniezno dynamicznie zmienia swoją strukturę społeczną.  Z danych UG Gniezno wynika, że w ostatnich latach w wyniku migracji mieszkańców miasta na tereny wiejskie nastąpił  wzrost liczby mieszkańców gminy o ok. 20%   Obecnie gminę  zamieszkuje 12.886 osób, w tym 2.133 osób powyżej 60 roku życia ( dane z UG).) Długoletni mieszkańcy gminy to na ogół starsze osoby, mieszkające w  rozproszeniu. Natomiast nowopowstałe osiedla, zamieszkane są  głównie przez młode rodziny z dziećmi.  Osiedla te tworzą  swoiste enklawy integrujące się, ale  wewnętrznie. W gminie brakuje centralnych miejsc, które służyłyby  spotkaniom wszystkich mieszkańców.  Na trudny  proces tworzenia  “nici porozumienia” między starszymi i młodszymi wiekiem i stażem mieszkańcami gminy cieniem położył się też  koronawirus, który spowodował, że zwiększył się dystans między ludźmi, rozluźniły więzi społeczne. Szczególnie w grupie seniorów dostrzega się potrzebę minimalizowania  ilości kontaktów, co negatywnie wpł

Wyniki II konkursu dotacyjnego na projekty tematyczne

Program Aktywni Obywatele  – Fundusz Krajowy , finansowany z EOG wspiera polskie organizacje społeczne, oferując im dotacje na działania w czterech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie, wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie oraz wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego. „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.